Lets go 2017 / Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Justitie doet bij aanvraag van een VOG onderzoek naar het justitïele verleden van de persoon. Een VOG wordt aangevraagd voor een specifieke functie of taak (voor airsoft is dat schietsport). Als de VOG wordt verstrekt dan is er geen bezwaar van justitie voor deze functie of taak. Een snelheidsovertreding is geen probleem voor het verkrijgen van een VOG. Een geweldsdelict of verboden wapenbezit mogelijk wel.

Posted in: wetgeving